LOGO HIMAGRO & PDH HIMAGRO

 MAKNA LOGO HIMAGRO

 

Lingkaran                   : Kekeluargaan

Lingkaran kecil          : Kekeluargaan dalam lingkup kecil (himpunan yang mernagkul yang besar>warga agro)

Lingkaran besar      : Kekeluargaan dalam cangkupan besar

Tanah dan air              : Merupakan sumber dari kehidupan

Warna putih                : Melambangkan kesucian niat dan pengabdian diri

 

Daun                            : Organ tanaman yang berproduktif

5 daun                          : Melambangkan lima sila pada panca sila

Akar                             : Sebagai penompang

Warna hijau                : Melambangkan kejayaan 

Hitam                        : Insan akademisi

Shared: